L
w

AKTIV FRITID FOR VÅRE BARN

For hvert solgte Barnehagebrød, går det penger inn i et fond.

13.10.201510:35 Tone-Lise Lyngeng

Vi jobber kontinuerlig med forbedring av Barnehagebrødet som produkt og ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Barnehagebrødet AS i samarbeid med Bakeriet AS gir pengestøtte til en rekke lag og foreninger som bidrar med positive aktiviteter for barn og ungdom. 

Midlene i fondet deles ut til organisasjoner eller personer som vi mener trenger støtte i sitt arbeid med barn og unge.

Send oss gjerne info om du har gode forslag til hvor vi bør bidra økonomisk i Nordland Fylke, enten det er ditt eget lag eller noen andres!

e.mail: kurt@barnehagebrodet.no

Årets støtte har gått til:                  Speider landsleiren Nord -2017 i Bodø.

                                                                                  

Se tildelinger gitt av Barnehagebrødfondet: