Artikler

Kosthold og aktivitet er nært knyttet opp mot hverandre og er derfor naturlig å se i en sammenheng. For barn og ungdom som er i vekst og utvikling vil det daglige kostholdet og aktivitetsnivået ha stor innvirkning på mange områder. Det er derfor viktig å tenke langsiktig da gode og sunne vaner må integreres for å vare. Linkene som legges ut håper jeg vil bidra til en større forståelse for disse sammenhengene, både fra et individuelt men også samfunnsmessig perspektiv.

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen

http://forskning.no/forebyggende-helse-mat-overvekt/2011/12/den-totale-karbohydratforvirringen

https://www.vitamail.no/fakta/omega-3/

http://forskning.no/mat-landbruk-planteverden/2011/08/jakten-pa-gullkorn

http://barnehage.no/forskning/2016/02/-barnehageansatte-kan-for-lite-om-lek-og-laring-i-naturen/

http://barnehage.no/pedagogikk/2015/12/naturen--et-siste-fristed/

http://www.vg.no/forbruker/mat-og-drikke/mat/se-saa-mye-mat-du-kaster/a/23238722/

http://www.barnehage.no/helse/2015/01/-barnehagene-kan-bli-flinkere-til-a-ta-de-enkle-turene/

http://brodogkorn.no/fakta/kostfiber/

http://barnehage.no/pedagogikk/2015/12/naturen--et-siste-fristed/

http://www.an.no/nyheter/bodomann-tar-superbarnehage-til-irland/s/1-33-6549642

http://bodonu.no/skal-laere-irer-a-drive-barnehage

http://www.reiselivinord.no/2014/08/seminarer-pa-nord-norsk-storhusholdingsmesse-17-18-september-i-bodo/

http://www.youtube.com/watch?v=nFTrWHGmFfQ

http://www.bakeri.net/nyheter/index.php?article_id=4618

Kurt Ivar Morsdal
Aktive barn