Hvem er jeg?

Grunder og eier av Barnehagebrødet AS Kurt-Ivar Morsdal jobber til daglig i barnehage som pedagogisk leder for en utegruppe.


Som Barnehagelærer har Kurt hele tiden vært engasjert i forhold til barns aktivitet og kosthold. Han har videreutdannelse i pedagogikk på småskoletrinnet, pedagogisk veiledning og kostholdsveileder.

Kurt engasjeres ofte som foredragsholder for blant annet ansatte og foreldregrupper i barnehage og SFO der emnene kosthold og ernæring er tema. Han holder også kurs i praktisk utvikling av referanseområder, lekeapparater, risikovurdering og viktigheten av barns sansemotoriske funksjon.

Etter å ha jobbet flere år i barnehage observerte jeg at mange barnehager valgte å kjøpe brød med lite fiber, mange e-stoffer, mye salt og delvis herdet/mettet fett. Idèen og interessen for å utvikle det perfekte brødet for barn som er ernæringsmessig sunt kom på grunnlag av dette.

Etter to år med prøving og feiling ble det "perfekte" brødet til i 2007. Barnehagebrødet er utviklet i nært samarbeid med ernæringsfysiologer og etterhvert Bakeriet AS, hvor brødoppskriften ble tilpasset deres produksjonslinje.

For å kvalitetsikre Barnehagebrødet er det tatt patent på merkevaren. På denne måten sikres det at Barnehagebrødet er av høy kvalitet og at oppskriften kun kan endres ut fra kostholdsmessige vurderinger.

Barnehagebrødet er blitt analysert av Mattilsynet, dermed er alle påstander om brødet nøye og godt dokumentert. I tillegg blir Barnehagebrødet kontinuerlig evaluert og oppskriften forbedret ut fra ernæringsmessige hensyn.

Kurt har et genuint ønske om at Barnehagebrødet skal til enhver tid være det sunneste brødet på markedet og ernæringsmessig nyskapende. Se NYHET for mer informasjon.

                        -ET SUNNERE BRØD SKAL DU LETE LENGE ETTER-

Kurt Ivar Morsdal
Foto av Kurt Ivar Morsdal, ute på tur ved bålpanne
2 blide barn
Barnehagebrødet